Tel: 086-8859405

บริการ เช่าชุดไทยประยุกต์ พร้อมเครื่องประดับ สำหรับใส่ประกวด ใส่เดินขบวน ใส่ถือป้าย หรือสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีไทย นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากทางร้าน เรายังมีชุดให้เลือกอีกมากมายหลายแบบ สอบถามค่าบริการได้ที่ โทร : 086 – 8859405 ID Line : sarapao001

Read More