Tel: 086-8859405
ชุดไทยเดินขบวนกีฬาสี

ชุดไทยเดินขบวนกีฬาสี
ในขบวนพาเหรดกีฬาสีแต่ละโรงเรียน ส่วนใหญ่จะมีชุดไทยร่วมอยู่ในขบวนเสมอ โดยผู้แต่งชุดไทยจะมีหน้าที่ถือป้าย ถือพานพุ่ม ถือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือนั่งเสลี่ยง บางขบวนเป็นชุดไทยเดิม บางขบวนเป็นชุดไทยประยุกต์ ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้จัด

thaidress_02

ชุดไทยนั่งเสลี่ยง

สามารถเข้ามาปรึกษาและพูดคุยแนวคิดกับเราได้ ทางร้านบริการจัดชุดไทยสำหรับทั้งขบวน พร้อมบริการแต่งหน้า ทำผม และแต่งตัว

รีวิวจากขบวนกีฬาสีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

You may also like