Tel: 086-8859405

บริการ เช่าชุดรำไทย หรือชุดแสดงนาฏศิลป์ไทย เช่น ชุดยืนเครื่องตัวพระและตัวนาง ชุดฉุยฉาย ชุดมโนราห์ รวมถึงชุดระบำ ฟ้อน เซิ้ง ต่างๆ สอบถามค่าบริการได้ที่ โทร : 086 – 8859405 ID Line : sarapao001

Read More

บริการ เช่าชุดไทยประยุกต์ พร้อมเครื่องประดับ สำหรับใส่ประกวด ใส่เดินขบวน ใส่ถือป้าย หรือสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีไทย นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากทางร้าน เรายังมีชุดให้เลือกอีกมากมายหลายแบบ สอบถามค่าบริการได้ที่ โทร : 086 – 8859405 ID Line : sarapao001

Read More

     บริการ เช่าชุดไทยรัชกาล ชุดไทยสไบเรียบ ชุดไทยสไบพีท ตัวอย่างชุดไทยในสมัยรัชกาลต่างๆจากทางร้าน มีหลายสีให้เลือก สามารถทดลองสวมใส่ได้ที่ร้าน สอบถามค่าบริการได้ที่ โทร : 086 – 8859405 ID Line : sarapao001

Read More

     บริการ เช่าชุดไทยสี่ภาค ประกอบไปด้วย ชุดไทยภาคเหนือ ชุดไทยภาคอีสาน ชุดไทยภาคกลาง และชุดไทยภาคใต้ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ สอบถามค่าบริการได้ที่ โทร : 086 – 8859405 ID Line : sarapao001

Read More